Bảng phím tắt PTS CC 2015

Trong bài trước học đồ họa online đã giới thiệu bảng phím tắt cho PTS, trong bài này sẽ là hướng dẫn phím tắt của PTS CC 2015. Nó có thay đổi một chút các bạn nên xem qua khi mình nâng cấp phần mềm PTS của mình nhé. Tải file pdf tại đây để … Continue reading Bảng phím tắt PTS CC 2015