Home / Tag Archives: vẽ logo bằng corel

Tag Archives: vẽ logo bằng corel

Vẽ 3 logo trong 6 phút bằng Corel

vẽ logo bằng Corel

Học đồ họa online hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ 3 logo chỉ trong vòng 6 phút bằng Corel. Các logo này sẽ được thiết kế theo kiểu kế thừa nên sẽ làm rất là nhanh. Logo đầu tiên của chúng ta: từ logo này ta ...

Xem tiếp

Vẽ logo hình tròn, học Corel online

logo hình tròn cách điệu

Vẽ logo hình tròn, học Corel online là bài tiếp theo của tự học Corel online. Trong bài này chúng ta tiếp tục dùng công cụ Smart Fill và lệnh xoay để tô màu cho đối tượng. Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta Để vẽ nhanh hơn ...

Xem tiếp

Vẽ logo LOOP, học corel online

vẽ logo loop trong corel

Vẽ logo LOOP, học corel online là bài tiếp theo của học corel online về hướng dẫn vẽ logo. Trong video clip này ta chỉ sử dụng lệnh Weld, và tô màu chuyển sắc là xong. Đây sẽ là kết quả của chúng ta Trong video các bạn sắp xem ...

Xem tiếp