Giáo Trình Online

Lệnh Fish Eye trong Corel

lệnh fisheye trong corel

Học vẽ Corel qua ví dụ giới thiệu cho bạn một cách áp dụng lệnh Fish Eye để vẽ quả cầu disco. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng các lệnh sau: Lệnh size: alt+F10 Lệnh Position Hiệu ứng Shadow Hiệu ứng Lens. Chúng ta hãy cùng xem cách …

Xem tiếp