Tag Archives: giáo trình corel

Vẽ 3 logo trong 6 phút bằng Corel

vẽ logo bằng Corel

Học đồ họa online hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ 3 logo chỉ trong vòng 6 phút bằng Corel. Các logo này sẽ được thiết kế theo kiểu kế thừa nên sẽ làm rất là nhanh. Logo đầu tiên của chúng ta: từ logo này ta …

Xem tiếp