Hướng Dẫn Cách Tạo Hiệu Ứng Chữ Halloween Rùng Rợn Trong Photoshop

Có thể bạn chưa xem

✔ Bạn cũng có thể tải về máy file PDF nội dung tài liệu này tại đây: Tải về file PDF.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo hiệu ứng chữ Halloween ma quái trong Adobe Photoshop.

Hướng dẫn này Học Đồ Họa Online sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một vài kiểu lớp của Photoshop, cùng với một số textures và blend modes.


Hình ảnh cuối cùng

Như mọi khi, đây là hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi sẽ tạo:

quangcao

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn


Chi tiết hướng dẫn

 • Chương trình: Adobe Photoshop CC 2015
 • Thời gian hoàn thành ước tính: 20 phút
 • Khó khăn: Người bắt đầu

Tài nguyên


Bước 1

Tạo một file mới 850 x 600px  và sao chép Background.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 1


Bước 2

Nhấp đúp vào Background copy để áp dụng Lớp phủ Gradient có hiệu lực bằng cách sử dụng cài đặt sau:

 • Check the Dither box
 • Style: Radial
 • Scale: 130%
 • Nhấn vàoGradient để tạo gradient bằng cách sử dụng các màu # 1a1c49 ở bên trái và # 1f1115 ở bên phải.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 2

Điều này sẽ tạo ra tô màu nền.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 3


Bước 3

Đặt  hình ảnh Texture 83 trên đầu trang của Background copy , thay đổi kích thước nếu cần, sau đó đổi tên lớp của nó thành Texture 1và thay đổi nóBlend Mode to Color Dodge

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 4


Bước 4

Đặt hình ảnh Seamless_Monster_Flesh_0001  trên đầu trang của Texture 1 lớp, thay đổi kích thước nếu cần, đổi tên lớp của nó thành Texture 2 và thay đổi lớp của nó Blend Mode to Color Dodge.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 5


Bước 5

Nhấn vào Create new fill or adjustment layer icon ở cuối Lớp bảng điều khiển và chọn Levels.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 6


Bước 6

Nhấn vào Clip to layer icon, sau đó thay đổi Shadows với 30, và Highlights  với 220.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 7


Bước 7

Tạo văn bản bằng phông chữ  Green Fuz Regular. Size Là 250pt, và Tracking value là 25.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 8


Bước 8

Thay đổi lớp văn bản của Fill có giá trị là 0, sau đó nhân đôi nó hai lần.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 9


Bước 9

Nhấp đúp vào original text layer và áp dụng các cài đặt kiểu lớp sau:

– Bevel and Emboss

 • Size: 24
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: -149
 • Altitude: 58
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Color: #ff009c
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Vivid Light
 • Color: #a1feff
 • Opacity: 50%

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 10


Bước 10

-Contour

 • Contour: Half Round
 • Check the Anti-aliased box.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 11


Bước 11

– Inner Glow

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 60%
 • Color: #199eba

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 12


Bước 12

– Outer Glow

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 80%
 • Color: #d74892
 • Size: 10

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 13

Điều này sẽ tạo kiểu cho lớp văn bản đầu tiên.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 14


Bước 13

Nhấp đúp vào bản sao chữ đầu tiên  và áp dụng các cài đặt kiểu lớp sau:

– Bevel and Emboss

 • Size: 24
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 30
 • Altitude: 48
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Color: #00aeff
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Vivid Light
 • Color: #f865c9
 • Opacity: 50%

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 15


Bước 14

– Contour

 • Contour: Gaussian
 • Check the Anti-aliased box.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 16


Bước 15

– Inner Glow

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #cf1c68

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 17


Bước 16

– Outer Glow

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 80%
 • Color: #00c0ff
 • Size: 10

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 18

Điều này sẽ tạo kiểu cho lớp văn bản thứ hai.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 19


Bước 17

Nhấp đúp vào bản sao văn bản thứ hai để áp dụng kiểu lớp sau:

– Bevel and Emboss

 • Size: 43
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 50
 • Altitude: 48
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Color: #35e9f0
 • Opacity: 70%
 • Shadow Mode: Vivid Light
 • Color: #f8f665
 • Opacity: 15%

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 20


Bước 18

– Contour

 • Contour: Rounded Steps
 • Check the Anti-aliased box.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 21


Bước 19

– Texture

 • Pattern: Black thread

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 22

Điều này sẽ thêm một kết cấu đẹp và chi tiết tinh tế cho văn bản.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 23


Bước 20

Nhấn vào Create new fill or adjustment layer icon và chọn Gradient.

Tạo một Transparent to Fill Color gradient sử dụng màu sắc # 747474 bên trái và # 000000 rẽ phải.

Thay đổi Style to Radial và Scale đến 200.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 24


Bước 21

Thay đổi Gradient layer’s Blend Mode to Soft Light. Điều này sẽ thêm một họa tiết đẹp vào kết quả cuối cùng.

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn 25


Và chúng tôi đã hoàn thành!

Tạo hiệu ứng chữ Halloween rùng rợn

Nếu bạn muốn cảm ơn, vui lòng sử dụng các icon Facebook phía dưới cùng để chia sẻ cho bạn bè mình. Đó là cách để giới thiệu cũng như giúp chúng tôi phát triển.

Check Also

Tạo một bông hoa súng trong một hiệu ứng cốc trong Photoshop

Hướng Dẫn Ghép Ảnh Cơ Bản Trong Photoshop

Hướng Dẫn Ghép Ảnh Cơ Bản Trong Photoshop rất dễ. Trong bài học photoshop online …

Đánh giá Hướng Dẫn Cách Tạo Hiệu Ứng Chữ Halloween Rùng Rợn Trong Photoshop 9/10 dựa trên 5614 đánh giá.
Bạn có thích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *